Artikelen

Opvoedvaardigheden uit Triple P

Triple P is een methode waarin ouders een positieve opvoedstijl aanleren. De opvoedingsvaardigheden van Triple P zijn onderverdeeld in vier categorieën die samen 17 opvoedstrategieën omvatten.

Positief contact bevorderen

 • Tijd, aandacht geven
 • Praten met kinderen
 • Genegenheid tonen

Gewenst gedrag bevorderen

 • Prijzen, complimentjes geven
 • Positieve aandacht schenken
 • Boeiende activiteiten ondernemen

Ongewenst gedrag hanteren

 • Basisregels overdragen
 • Direct aanspreken
 • Gepast negeren
 • Heldere, duidelijke instructies geven
 • Logische consequenties trekken
 • Stilzitten
 • Time-out toepassen

Nieuwe vaardigheden en gedrag leren

 • Voorbeeld gedrag tonen
 • Spontane leermomenten gebruiken
 • Vragen, vertellen, voordoen
 • Gedragskaarten gebruiken

Bron: Nederlands Jeugd Instituut www.nji.nl

ALJA Zorg en Wonen zet zich in om een goede band tussen ouders en kinderen te bevorderen en maakt hierbij gebruik van het trainen van opvoedingsvaardigheden. De Triple-P methode is een manier van opvoeden die erop gericht is de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. 

'Blijf positief' is de campagne van Triple P