Begeleiding en ondersteuning

Uw ondersteuningsvraag staat centraal bij ALJA Zorg en Wonen. Onze experts bieden thuisbegeleiding en ondersteuning naar úw behoeften. Soms lopen mensen vast en is er behoefte aan een expert die overzicht kan creëren. ALJA biedt steun en vertrouwen met als doel om mensen weer in hun eigen kracht te zetten, zodat onze professionals uiteindelijk weer overbodig worden. Wat er aangepakt moet worden, bepaalt u zelf.  De regie ligt in uw handen.

Onze vriendelijke en kundige experts ondersteunen en begeleiden in de zorgvormen individueel basis & individueel midden/zwaar.

De ondersteunings- en begeleidingsvragen waar ALJA Zorg en Wonen goed in kan begeleiden, kunnen liggen op verschillende levensgebieden. We noemen er tien:

Ondersteuning en begeleiding bij het werken aan de fysieke of geestelijke gezondheid, in (gezins-) relaties, bij ADL-vaardigheden aanleren en/of aansterken, dagbesteding vinden en/of werk, initiatieven nemen tot maatschappelijke participatie, een sociaal netwerk versterken of uitbreiden, hulp bij administratie en financiën, zorg voor huisvesting en contacten met justitie.


Wij bieden de ondersteuning en begeleiding

Zo kort als het kan en zo lang als het nodig is.


Werkwijze

ALJA Zorg en Wonen is bekend met diverse werkwijzen en methodieken, waarbij leidraad is wat er leeft op het moment en wat passend is bij de ondersteuningsvraag. Daarvoor starten we altijd met een kennismaking om vast te stellen wat de wensen zijn.

Wij werken alleen met experts die een opleidingsniveau 4 en 5 hebben, zodat zij niet alleen taken en afspraken uitvoeren, maar ook veranderingen kunnen signaleren en deze direct kunnen aanpakken zonder de hoofddoelen uit het oog te verliezen.

Onze zorg is soms kort en intensief, maar kan ook langere periode bestrijken van een lagere intensiteit. Ons credo is 'zo kort als het kan en lang als het nodig is'.


Belangrijke redenen om voor ALJA Zorg en Wonen te kiezen, omdat ...

.. u zelf wilt bepalen wat belangrijk is

.. u een vaste professional in uw huis wenst

.. u meer flexibele thuisbegeleiding en ondersteuning wenst

.. u een betrouwbare aanbieder zoekt

.. u een professional wenst met een GROOT gevoel voor service

.. u de beste kwaliteit wilt zonder de hoofdprijs ervoor te betalen.


Wij werken volgens de beroepscode verpleegkundigen en verzorgenden 2015