Begeleiding en ondersteuning

Wij werken volgens de beroepscode verpleegkundigen en verzorgenden 2015.

En wij werken volgens de beroepscode van de sociaal werker 2018.

Uw ondersteuningsvraag staat centraal bij ALJA Zorg en Wonen. Onze experts bieden thuisbegeleiding en ondersteuning naar úw behoeften. Soms lopen mensen vast en is er behoefte aan een expert die overzicht kan creëren. ALJA Zorg en Wonen biedt steun en vertrouwen met als doel om mensen weer in hun eigen kracht te zetten, zodat onze professionals uiteindelijk weer overbodig worden. Wat er aangepakt moet worden, bepaalt u zelf. De regie ligt in uw handen.

Wij bieden ondersteuning op de volgende levensdomeinen (ZRM-2017):

* Financiën

* Werk en Opleiding

* Tijdsbesteding

* Huisvesting

* Huiselijke relaties

* Geestelijke gezondheid

* Lichamelijke gezondheid

* Middelengebruik

* Basale ADL

* Instrumentele ADL

* Sociaal netwerk

* Maatschappelijke participatie

* Justitie


Bij het werken met de jeugd kijken we ook meer naar de ouders bij (ZRM-2017):

* Lichamelijke verzorging

* Sociaal-emotionele ondersteuning

* Scholing

* Opvang


Belangrijk:

* Veel van onze ZZP-experts hebben een SKJ-registratie of een BIG-registratie.


Werkwijze:

ALJA Zorg en Wonen is bekend met diverse werkwijzen en methodieken. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

- Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB)

- Vraaggericht werken

- Oplossingsgericht werken

- Persoonsgericht werken

- Maatwerk

- Herstelondersteunend (klinisch, persoonlijk, functioneel, maatschappelijk)

- Egoversterkend

- Cyclisch werken

Door methodisch te werken zijn we meer doelgericht, persoonlijk en kunnen we de kwaliteit waarborgen.


Wij doen wat passend en wenselijk is. Daarom starten we altijd met een kennismaking om vast te stellen wat de wensen zijn.

Wij werken alleen met experts die een opleidingsniveau 4 en 5 hebben, zodat zij niet alleen taken en afspraken uitvoeren, maar ook veranderingen kunnen signaleren en deze direct kunnen aanpakken zonder de hoofddoelen uit het oog te verliezen.

Onze zorg is soms kort en intensief, maar kan ook langere periode bestrijken van een lagere intensiteit. Ons credo is: 'zo kort als het kan en lang als het nodig is'.


Overwegingen om voor ALJA Zorg en Wonen te kiezen, omdat ...

1. U zelf wilt bepalen wat belangrijk is ...

2. U een vaste professional in uw huis wenst ...

3. U meer flexibele thuisbegeleiding en ondersteuning wenst ...

4. U een betrouwbare aanbieder zoekt ...

5. U een professional wenst met een GROOT gevoel voor service ...

6. U de beste kwaliteit wilt zonder de hoofdprijs ervoor te betalen ...