Welkom

Op onze website...

U bent op zoek naar een expert die begeleiding en ondersteuning biedt bij één of meerdere leefgebieden.

Onze experts zijn betrouwbaar, flexibel en werken met een groot gevoel van service.

Zo staan ze u bij om uw doelen te bereiken. We horen graag wat we voor ú kunnen betekenen.

Onze specialiteiten zijn:

- Ambulante ggz begeleiding,

- Pedagogische ondersteuning

- Ondersteuning van mensen met toenemende kwetsbaarheid (ouderen)

Onze experts bieden ondersteuning tijdens het wachten op een behandeling, ter voorkomen van een opname of ondersteuning tot een bepaald doel is behaald.

Begeleiding in dagelijks leven:

'Begeleiding' is praktische en sociale hulp in het dagelijks leven. Een expert helpt mensen om zelfstandig te (blijven) leven.

Of ondersteunt een kind met een ziekte, beperking of gedragsproblemen.

Voorbeelden van individuele begeleiding:

  • hulp bij de administratie, post en financiën (overzicht krijgen over facturen, contracten, verzekeringen, enzovoort);
  • hulp bij boodschappen doen;
  • hulp om huishoudelijke apparaten (te leren) bedienen;
  • woonbegeleiding (bijvoorbeeld leren om het huishouden te doen);
  • hulp bij de opvoeding;
  • hulp om de dag in te delen en dingen te ondernemen;
  • contact zoeken met mensen in de omgeving;
  • hulp om te communiceren met anderen;
  • hulp om gedragsproblemen te verminderen.

Begeleiding kan ook zijn: hulp bij de persoonlijke verzorging vanwege een niet-medische oorzaak.

Bijvoorbeeld als u een psychiatrische aandoening, een verstandelijke of een zintuiglijke beperking heeft.


Werkwijze:

Ons logo is een aan-en-uitknop, welke symbool staat voor onze werkwijze. ALJA Zorg en Wonen is per direct inzetbaar door op de 'aanknop' te drukken en zodra er geen inzet meer gewenst is, wordt onze begeleiding en ondersteuning ´uit´ gezet.

Na aanmelding, volgt een gratis kennismaking met één van onze experts en worden er doelen vast gesteld en begeleidings afspraken gemaakt. De zorg wordt geboden:

Zo lang als het nodig is en zo kort als het kan.

Interesse?

Neem contact met ons op via de contactgegevens op onze laatste pagina van de website.

Klachten en geschillen:

ALJA Zorg en Wonen is met haar klachtenafhandeling aangesloten bij De Geschillencommissie.

In 2019 en 2020 zijn er geen geschillen aanhangig gemaakt bij De Geschillencommissie tegen ALJA Zorg en Wonen.